All Packages Mahamongkol


ม อ ง ห า..แ พ็ ค เ ก จ ไ ห น ที่ ใ ช่ คุ ณ

พิธีเช้า-เลี้ยงเที่ยง เช่าสถานที่+พิธี(ไม่รับชุดโต๊ะอาหาร)

แพ็คเกจงานช่วงเช้า-เลี้ยงเที่ยง

พิธีเช้า-เลี้ยงเที่ยง แพ็คเกจรวมครบในแพ็คเดียว

แพ็คเกจค็อกเทล-บุพเฟ่-โต๊ะจีน

Buffet

จัดเลี้ยงแบบบุพเฟ่

บุพเฟ่อาหารไทย-จีน
จัดโต๊ะแบบไลน์บุพเฟ่
มีหลากหลายเมนูแต่ละเซ็ตให้เลือกชม
ราคาเริ่มตั้งแต่ท่านละ 500 บาท
(500.-/550.-/600.-)

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายการเมนูได้เพิ่มเติม

Chinese banquet

จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน

จัดเลี้ยงอาหารชุดแบบโต๊ะจีน
รายการอาหารคาว-หวานรวม 9 รายการ
มีหลากหลายเซ็ตให้ลูกค้าเลือกชม
ติดต่อสอบถาม
เพื่อขอรายการเมนูได้เพิ่มเติม

แพ็คเกจย่อยอื่นๆ

เช่าเฉพาะเรือนเปล่า
พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องเสียง
ช่วงเวลา 06.00-14.00น.
4x,xxx.- 
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

แพ็คเกจย่อยจัดหา
ขบวนกลองยาวแห่ขันหมาก 
และการแสดงในพิธี อาทิ
 นางรำ หรือการแสดงแบบไทย
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

แพ็คเกจย่อยจัดหา
ลูกค้าต้องการตกแต่ง
ดอกไม้เพิ่มเติม
หรือตกแต่งสถานที่เพิ่มเติม
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

กาแฟ โอวัลติน 
ข้าวต้มหมู/ไก่
สำหรับเสิร์ฟตอนเช้า
แขก 100 ท่าน 6,000.-
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

TOP