All Packages Mahamongkol


ม อ ง ห า..แ พ็ ค เ ก จ ไ ห น ที่ ใ ช่ คุ ณ

แพ็คเกจงานช่วงเช้า

Package a

รวมสถานที่ และอุปกรณ์จัดงาน
พร้อมแบคดรอป 4 จุด
ซุ้มแกลอรี่ และโต๊ะลงทะเบียน
พิธีสงฆ์
พิธีหมั้นและสวมแหวน
พิธีรับไหว้
พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
พิธีขันหมากเอก
นายพิธี และทีมรันคิวงาน
โต๊ะจีนพร้อมอาหารชุุด
10 ชุด

Package b

รวมสถานที่ และอุปกรณ์จัดงาน
พร้อมแบคดรอป 4 จุุด
ซุ้มแกลอรี่ และโต๊ะลงทะเบียน
พิธีสงฆ์
พิธีหมั้นและสวมแหวน
พิธีรับไหว้
พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
พิธีขันหมากเอก
นายพิธี และทีมรันคิวงาน
โต๊ะจีนพร้อมอาหารชุุด
20 ชุด

Package c

รวมสถานที่ และอุปกรณ์จัดงาน
พร้อมแบคดรอป 4 จุด
ซุ้มแกลอรี่ และโต๊ะลงทะเบียน
พิธีสงฆ์
พิธีเปิดสินสอดและสวมแหวน
พิธีรับไหว้
พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
พิธีขันหมากเอก-โท
นายพิธี และทีมรันคิวงาน
โต๊ะจีนพร้อมอาหารชุด
10 ชุด

Package a

รวมสถานที่ และอุปกรณ์จัดงาน
พร้อมแบคดรอป 4 จุด
ซุ้มแกลอรี่ และโต๊ะลงทะเบียน
พิธีสงฆ์
พิธีหมั้นและสวมแหวน
พิธีรับไหว้
พิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์
พิธขันหมากเอก-โท
นายพิธีและทีมรันคิวงาน
โต๊ะจันพร้อมอาหารชุด
20 ชุด

แพ็คเกจค็อกเทล-บุพเฟ่-โต๊ะจีน

Buffet

จัดเลี้ยงแบบบุพเฟ่

บุพเฟ่อาหารไทย-จีน
จัดโต๊ะแบบไลน์บุพเฟ่
มีหลากหลายเมนูแต่ละเซ็ตให้เลือกชม
ราคาเริ่มตั้งแต่ท่านละ 300 บาท
(400.-/450.-/500.-/550.-/600.-)

ติดต่อสอบถามเพื่อขอรายการเมนูได้เพิ่มเติม

Chinese banquet

จัดเลี้ยงแบบโต๊ะจีน

จัดเลี้ยงอาหารชุดแบบโต๊ะจีน
รายการอาหารคาว-หวานรวม 9 รายการ
มีหลากหลายเซ็ตให้ลูกค้าเลือกชม
ราคาเริ่มตั้งแต่โต๊ะละ 3,500 บาท 
ติดต่อสอบถาม
เพื่อขอรายการเมนูได้เพิ่มเติม

แพ็คเกจย่อยอื่นๆ

เช่าเฉพาะเรือนเปล่า
พร้อมอุปกรณ์ และเครื่องเสียง
ช่วงเวลา 06.00-14.00น.
3x,xxx.- 
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

แพ็คเกจย่อยจัดหา
ขบวนกลองยาวแห่ขันหมาก 
และการแสดงในพิธี อาทิ
 นางรำ หรือการแสดงแบบไทย
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

แพ็คเกจย่อยจัดหา
ลูกค้าต้องการตกแต่ง
ดอกไม้เพิ่มเติม
หรือตกแต่งสถานที่เพิ่มเติม
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

กาแฟ โอวัลติน 
ข้าวต้มหมู/ไก่
สำหรับเสิร์ฟตอนเช้า
แขก 100 ท่าน 6,000.-
(ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม)

TOP